Инфо
Google+ Facebook Pinterest

Расширение для хранения стекла

в ЗПЗ на гр. Варна

 

ПОКАЗАТЕЛИ:

Имот: 3161,00 m2
Разгъната площ на пристроената част: 752,95 m2
Статус: Завършен през м. Септември 2010