Референция от Иван МинчевРЕФЕРЕНЦИЯ
от Иван Минчев


След разглеждането и проучването на няколко предложения от фирми за проектиране и дизайн се спрях на офертата на „Интер Арх” ЕООД. Като млади професионалисти в своята област, доказаха, че изпълняват качествено и лоялно поетите от тях ангажименти в уговорените срокове. Те ми предложиха изключително успешен архитектурен проект за еднофамилната ми кьща в местност „Прибой”, която напълно покрива моите изисквания и е съобразен с особеностите на имота. Благодарение на тяхното пълно съдействие, относно документацията, успях да получа разрешение за строеж.

 

Впечатлен съм от любезното и компетентно отношение на екипа към мен!


В бъдеще ще бъде удоволствие да работим отново заедно!

 

Линк към проекта: ТУК

 

12.10.2011г.                              С уважение:............................
гр. Варна                                                          /Иван Минчев/