Референция от Елена и Минко СтояновиРЕФЕРЕНЦИЯ

От Елена Стоянова

и Минко Стоянов

 

 

 

 

            Елена Стоянова издава настоящата референция на фирма „Интер Арх” ЕООД

в уверение на това, че фирмата е проектирала еднофамилната ни къща в СО „Планова” гр. Варна.

 

 

Спряхме се фирма „Интер Арх” ЕООД след преразглеждане на многобройни други оферти от различни архитектурни фирми. Учтиви в работата си с клиенти, проектантите във фирмата предлагат разнообразни решения по архитектурния дизайн на сградата. Проектът бе изпълнен с много добро качество и в договорените срокове. Качеството на извършената от тях работа, вежливия и квалифициран персонал, с който работи фирмата несъмнено се отличава от своите колеги.

 

 

Удоволствие ще е за нас и занапред да работим с фирма „Интер Арх” ЕООД с цел проектиране на по-високи стандарти!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2008                                           С уважение: ..........................

гр. Варна                                                                /Елена Стоянова/