Инфо
Google+ Facebook Pinterest

Проект за 3D визуализация

на две жилищни сгради в гр. Бяла

 

Информация: Бъдещият луксозен жилищен комплекс се намира в гр. Бяла. За реализирането на 3D визуализацията бе предоставен триизмерния модел на сградите. Допълнителна разработка по проекта е ландшафтното оформление около басейна, намиращ се между двете сгради. Идеята на клиента е стремеж към максимална близост на проекта за 3D визуализация с действителността. Материалите и цветовите решения са съгласувани и одобрени от клиента и при изпълнение на сградите ще бъдат взети под внимание.

За повече информация: IBG-Bulgaria

Статус: Завършен през м. Декември 2011

 

архитектурно бюро Варна, архитектурно бюро Стара Загора, архитектурно студио Варна, архитектурно студио Стара Загора, проекти на къщи, проект на къща, прокетиране къща, еднофамилна къща, еднофамилни къщи, Варна проектиранеСтара Загора проектиране, архитектурно проектиране, архитектурен интериор, дизайн на къща, архитект Варнаархитект Стара Загора, архитектурни проекти