Инфо
Google+ Facebook Pinterest

Проект за 3D визуализация

на жилищна сграда в гр. Бяла

 

Информация: Бъдещият луксозен жилищен комплекс се намира в гр. Бяла. За реализирането на 3D визуализацията бе предоставен триизмерния модел на сградата.  Идеята на инвеститора е стремеж към максимална близост на проекта за 3D визуализация с действителността. Материалите и цветовите решения са съгласувани и одобрени от клиента и при изпълнение на сградите ще бъдат взети под внимание.

За повече информация: IBG-Bulgaria

Статус: Завършен през м. Април 2012

 

дизайн на къщи, архитектурен дизайн, офис архитекти Варна, архитекти Стара Загора, Варна архитекти, Стара Загора архитектиархитектурно проектиране на къщиеднофамилни къщи Варна, архитектура на къщи, проектиране на къщи Стара Загора