Инфо
Google+ Facebook Pinterest

Електроцентрала с фотоволтаични модули

с мощност 72кWp в с. Добрина Общ. Провадия

 

ПОКАЗАТЕЛИ:
Имот: 2000 m2
Застроена площ: 291,80 m2
Разгъната площ (общо): 291,80 m2
Статус: Завършен през м. Април 2013г.

ИНФОРМАЦИЯ:
      За постигане на желаната мощност от 72кWp се използват 300 броя поликристални модули. Фотоволтаичните модули ще бъдат с фиксирана ориентация на юг под ъгъл 30° и 22° спрямо земната повърхност. Групират се последователно в три стринга. Задачата на инвертора е да преобразува постоянното напрежение в променливо с промишлена честота, което позволява директно захранване на всички консуматори в стандартно изпълнение.
          При изграждане на фотоволтаичното съоръжение ще бъде предвидена система за мониторинг на електроцентралата. За целта се проектира сграда (командна зала), в която да бъде инсталирана апаратурата за контрол и наблюдение. Измерването на произведената електрическа енергия от електроцентралата се осъществява в отделно табло тип "ТЕПО" монтирано в командната зала.

 

проекти на къщи, проект на къща, прокетиране къща, еднофамилна къща, еднофамилни къщи, Варна проектиранеСтара Загора проектиране, архитектурно проектиране, архитектурен интериор, дизайн на къща, архитект Варнаархитект Стара Загора, архитектурни проекти