Сграда със смесено предназначение Сграда със смесено предназначение
Къща в с. Страшимирово Къща в с. Страшимирово