• Пасивна сграда (пасивна къща)Google+ Facebook Pinterest

09/08/2012

 

Пасивната сграда е онази, на която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988). Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е "пасивна". 

        Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:
• Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/m2 годишно.
• Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 120kWh/m2 годишно.
• Въздухопроницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра при провеждането на Blower door тест.

      За да бъде доказано още в проектна фаза, че една сграда е пасивна се използва специализиран софтуер за изчисляването на цялостния енергиен модел PHPP (Passive House Planning Package). При контролиране на всички сградни елементи се наблюдава цялостното енергийно потребление и достигането на задължителните за стандарта 15kWh/m2 и 120kWh/m2 годишно. Това позволява достигането на максимална икономичност на капиталовложенията при проектирането на изолациите в конструкциите, залаганите изисквания към прозорците, вентилационната и електрическата техника.

 

 

Още на проектно ниво се избягват редица сериозни бъдещи проблеми като например: прегряването на сградата или на отделни помещения, изследване на степента, до която помещенията на сградата могат да се отопляват от системата за контролирана вентилация, проблеми с ниска влажност на въздуха и др.

PHPP (Passive House Planning Package) е изчислителна методика, създадена специално за проектирането на пасивни сгради. Това е изключително подробен модел на сградната обвивка, в съвкупност със сградната техника. Въвеждат се всички компоненти, които имат отражение върху енергийния модел на сградата. PHPP е продукт и е въведен от Passivhaus Institut - Dr. Wolfgang Feist, Дармщад, Германия. Към настоящия момент методиката няма аналог.

Пасивната къща осигурява:
- икономия на енергия над 90%.
- здравословен микроклимат през цялата година.
- независимост от пазара на енергоносителите – газ, нефт, въглища и др.