• Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)Google+ Facebook Pinterest

26/10/2012

 

ЗИДЗУТ - линк към Държавен вестник брой: 82, от дата 26.10.2012г.