• Защо да изберем тухлите POROTHERM?Google+ Facebook Pinterest

29/04/2013

 

Защо тухлите РОRОТНЕ са определяни като уникални - в какво се състои или на какво се дължи тази уникалност? Съществува ли еквивалент на РОRОТНЕRМ на нашия пазар?

 

РОRОТНЕRМ е продукт, уникален с всичките си качества. Единственото, което на практика определя РОRОТНЕRМ като керамичен продукт, е суровината. Оттам нататък всичките му свойства са уникални.

 

Първо, това е големият формат, който се произвежда, той е З пъти по-голям от стандартните тухли тип „четворка“. Това спестява на клиента време за работа.

 

Второ, технолотята на изработване – в глината се добавят дървесни трици, които са отпадък от мебелната и дървообработващата промишленост. Тези трици се оползотворяват, което прави производството на тухлите екологично. Когато глината се смеси с тези трици и се изпече в пещта, те изгарят и образуват милиони пори в черепа на тухлата. Затова и тухлите се наричат РОRОТНЕRМ: РО– заради порите и ТНЕ – заради подобрените топлоизолационни качества. След изгарянето на тези трици тухлата олеква, обемното теглото става значително по-ниско, което позволява производството на тухлите да са едроформатни. Това от своя страна допринася за по-бързия процес на строене на сградите, както и за намаленото тегло върху носещата конструкция на сградата.

 

Следващото уникално качество на тухлите е посоката на отворите. При традиционните тухли посоката на отворите е хоризонтална, а при РОRОТНЕRМ е вертикална, което спомага за по-добрата носеща способност. Керамичните тухли РОRОТНЕRМ имат най-високата якост на натиск в сравнение с всички останали градивни материали. Якостта на натиск на РОRОТНЕRМ е от 7,5 ÷10 N/mm2, а при масовите керамични тухли е 2 ÷3,5 N/mm2. Това свойство прави тухлите абсолютен фаворит при клиентите тъй като транспортната и обектова фира е сведена до минимум.

 

Друго абсолютно уникално качество, което никой друг вид тухли не притежава, е сглобката ,,нут и федър“ (познатите от мебелната промишленост ,,глъб и зъб“) - челната сглобка по вертикалната фуга, която позволяват тухлите да се редят една до друга като елементите на конструктор Lego. Никоя друга тухла в България няма такава сглобка - това улеснява майсторите и прави зида праволинеен. Освен това, вертикалната фуга на тухлите РОRОТНЕRМ е плътна, докато при зидане с обикновени тухли тази фуга обикновено остава празна и единственото, което спира студа или жегата, е само мазилката отвътре и топлоизолационната система отвън. Нарушената въздухонепроницаемост е причина за лошата звукоизолация в жилищата ни и затова тухлите РОRОТНЕRМ са предпочитани от клиентите, когато става въпрос за комфорт на обитаване. При правилно зидане въздухът остава неподвижен вътре във вертикалните кухини на РОRОТНЕRМ и не може да циркулира, а е известно, че най -добрият топлоизолатор е неподвижния въздух.

 

 

Освен това самия керамичен блок притежава най-добрия коефициент на топлопроводност от всички керамични градива на пазара. Това ознаава за клиенти, че при една и съща дебелина на топлоизолацията, ако използва тухлите РОRОТНЕRМ, вместо обикновени тухли ще получи значително по-добра топлоизолация на своето жилище, а от там и по-малки разходи за отопление и климатизация.

 

Да не пропуснем и кухинността и многокамерността като качество на РОRОТНЕRМ. Когато тухлата е с изключително висок процент на кухинност, на практика си купуваш въздух или обем с много малък процент керамика. При тухлите РОRОТНЕRМ кухинността е само 45% и керамиката има много по-голям дял в обема на тухлата. Тази керамика се затопля през зимата, когато помещението се отоплява и дори когато се изключи отоплението, тя продължава да излъчва на принципа на камината. Това създава комфорта на обитаване. Многокамерността от друга страна позволява лесно да се реже РОRОТНЕRМ и да се закрепя стабилно всякакъв вид тежки окачвания. Всеки знае какво се получава когато се наложи да закрепите нещо върху обикновена тухла тип „четворка“ от съседните държави и ако се улучи някоя кухина направо се пръскат страничните стени – това е напълно невъзможно при тухлите РОRОТНЕRМ.

 

Всяко едно от качествата на тухлите РОRОТНЕRМ е уникално както само по себе си, така и като обща съвкупност в сравнение с останалите тухли на пазара. Стойността, за която клиентите получават тухлите РОRОТНЕRМ не се измерва само в момента на покупката, а десетилетия напред, след като обекта е завършен, тъй като задоволството от покупката, намалените комунални разходи и комфорта на обитаване трудно могат да бъдат измерени точно.

 

Еквивалент на българския пазар на тухлите РОRОТНЕняма и може би дълго време няма да има. В Западна Европа всички тухли са голямоформатни, всички са с вертикални кухини, всички са с „нут и федър”, което от своя страна прави РОRОТНЕтухла с европейско качество и стандарт, предлагана на българския потребител.

 

 

Източник: wienerberger.bg