• Защо да изберем сухото строителствo?Google+ Facebook Pinterest

09/08/2012

 

        Факторът време на строителство и сроковете на влизане в експлоатация пряко са свързани с по-бързата възвращаемост на вложените средства, както и най-благоприятно изплащане на взетите кредити. Липсата на строителна влага позволява обзавеждането и внасянето и на най-чувствителната техника буквално часове след приключване на бояджийските и настилъчни работи.

        Системите за санитарни вградени конструкции освен късия срок на монтаж и перфектно уплътнените връзки с водопроводната и канализационна инсталации, решава актуалните проблеми за ревизия, вграждане на промивни казанчета, окачване на конзолни тоалетни чинии и мивки, като дават решения за изпълнение на санитарните приспособления и аксесоари за физически възпрепятствани хора - критерий за обществен стандарт във всяка една страна.

         В момента поради непрекъснатото увеличение на разходите за отопление ставаме свидетели на все по-рационалното и перспективно мислене, в резултат на което инвестициите за подобряване на топлоизолацията на сградите се увеличават и съответните мерки се залагат още в проектна фаза. Близко е времето, когато освен на тези разходи ще се обръща внимание и на проблемите с климатизирането на сградните пространства, на избора на биологични строителни материали, които не вредят на човешкото здраве и допринасят за уюта и комфорта на обитаване.

         Единствено с материалите за сухо строителство могат да бъдат осъществени идеите и фантазиите на архитекти, дизайнери и художници, които опознавайки възможностите на материала , поемат все по-големи предизвикателства и буквално пренасят и най-смело и с размах проектираните детайли и планировъчни решения в 100 % -ва реализация на обекта. Нерядко сме ставали свидетели как колегите проектанти стоят с часове и дни на строителните площадки и вземат решенията на място, като постфактум променят проектите си според вече изпълнените тавани, прегради , стъпаловидни и криволинейни елементи и т.н и т.н.

         Монтажните времена за отделните системи са изключително кратки - по ориентировъчна калкулация 1 м2 гипсокартонена стена се изпълнява за 0,9-1,2 ч, като при това отпадат допълнителните за традиционните зидарии двустранни мазилки и шпакловки. Като пример за обектите на "Метро кеш енд кери", където обработеното количество гипсокартон е от порядъка на 15000-25000 м2 , времето за приключване на сухото строителство не надвишава два календарни месеца.

          Накрая, но не и на последно място, системите за сухо строителство са приложими във всички сезони, строителните отпадъци са сведени до минимум и ако директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, то косвените разходи са многократно по-ниски. Всичко това заедно с перфектния краен резултат като качество на изпълнените строителни повърхности неминуемо прави сухото строителство привлекателно както за инвеститорите, така и за проектантите и изпълнителите.

 

 

Предимства на гипсокартона:
- Дълговечен
- Екологичен
- Биологичен
- При допълнителна импрегнация - влагоустойчив
- Естетичен
- С малко тегло
- Формовъчен
- Порьозен - отлично паропропусклив
- Акумулиращ топлината
- Регулиращ климата
- Акустичен
- Пожароустойчив
- Отлична основа за повърхностни бои и покрития
- Оптимално средство за рационални, бързи и едновременно с това ефектни и функционални решения


Предимства на сухото строителство:

• Решава едновременно проблемите звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. При това повърхността, която се обработва единствено в областта на фугите, е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки.

• Стена с обща дебелина 100 мм постига изискваните според Наредбата за звукоизолацията 47 dB редукция на въздушен шум за хотелски и обществени сгради и 60 мин. граница на пожароустойчивост за евакуационни пътища и преградни стени в сгради с категории II и III съгл. ПСТН.

• Предстенна обшивка с гипсокартон 12,5 мм и минерална вата 50 мм подобрява топлоизолацията на 250 мм тухлена зидария и по този начин се постига задължителният коефициент на топлопреминаване <0,5 W/(m2K).

• Със сухите подове се решава проблемът с шума при ходене и предаване на ударния шум по вертикалните конструкции. Поради еластичните си свойства сухият под е ергономичен и е оптималната основа за рулонни, паркетни и текстилни настилки.

• При реновиране на стари сгради с дървен гредоред чрез прилагането на сухо строителство се избягват всички нежелателни мокри процеси и едновременно с това допълнителното натоварване върху съществуващата конструкция е незначително и безопасно. Едновременно с това се решава и проблемът с пожарозащитата както на съществуващата част, така и на неотменно влаганите с цел укрепване метални конструкции и елементи.

• При ново строителство и залагане на системите за сухо строителство при неносещите преградни стени, окачените тавани и предстенните обшивки поради десетократно по-ниското си собствено тегло в сравнение с керамичните преградни зидове, задължително измазвани и шпакловани, се постига икономия на армировка и бетон в порядък от 21 до 25%.

• По отношение на сеизмичната устойчивост на сградите - няма нищо по-благоприятно от ниски постоянни натоварвания, особено в горните етажни нива, както и елиминиране на предаването на хоризонталните и вертикални натоварвания в/у преградните конструкции - а това е абсолютно сигурно поради монтажните детайли и връзките на гипсокартонените системи с другите конструктивни елементи.

• При изграждане на вътрешното пространство на офис - и хотелски сгради поради малките дебелини на преградните стени спечелената площ се възвръща многократно, било то под формата на наеми за отдавана квадратура или осигуряване на няколко хотелски стаи и апартаменти в повече, както и повишаване категорията на хотелите благодарение на по-големите междуосия.
 

Източник: knauf.bg