• Застрояването на парче ще продължиGoogle+ Facebook Pinterest

16/08/2012

 

Опитът на Министерството на регионалното развитие да ограничи хаотичното застрояване на парче с промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) е на път да бъде осуетен от депутатите. С гласовете на управляващата партия комисията по регионална политика реши в четвъртък общите устройствени планове (ОУП) на общините задължително да се съобразяват с вече разрешените за разработване подробни устройствени планове (ПУП).

        Текстът бе предложен от депутата от БСП Димчо Михалевски. Така с планове на парче може да се предопредели устройственото развитие на цяла община за поне 20 години напред. Проблемът засяга над 70% от местните власти, които все още нямат ОУП. Приетият текст противоречи на логиката, че общият план дава рамката за това къде и какво да се строи (къде ще са паркове, жилищни квартали и т.н.), а подробните уреждат конкретните детайли за части от територията на ОУП.

        От министерството настояваха със закона да задължат всички общини да си направят общи планове, като се забрани до приемането им да гласуват нови ПУП. Освен това всички подробни планове, които не отговарят на предвижданията в общия, да бъдат променени и съобразени с него, освен за терени, за които вече има издадено строително разрешително.

 

 

Предложението на Михалевски беше защитено от Искра Фидосова, след което подкрепено от съпартийците  в комисията. Аргументът им е, че общият план може да се окаже неизгоден за частния интерес на граждани и фирми.

         В предложението на Михалевски все пак е записано, че подробните планове може да се променят с приемането на общия, ако това е в обществен или екологичен интерес. Промяна може да има и ако общият план предвижда публични сгради като детски градини и училища, които липсват в подробния. В тези случаи червеният депутат предлага собствениците, ощетени от общия план, да бъдат обезщетявани. Това предложение не беше гласувано в четвъртък, тъй като депутатите не успяха да стигнат до него.

        Очаква се ГЕРБ да прокара текст, според който всички общини трябва да имат общи планове до 1 януари 2016 г. Така ще дадат поредна отсрочка на кметовете да ги направят, въпреки че според сега действащия закон всички местни власти вече трябваше да имат такива документи. За изработването на ОУП ще се отпускат пари от бюджета.

Източник: в-к Труд