Кои сме ние?

 

"Интер Арх" е създала регионални офиси в градовете Варна и Стара Загора, в които работят млади и амбициозни проектантски екипи. Ние сме креативни хора, пълни с идеи и най-вече работим в максимална степен с изискванията на нашите клиенти. Всеки един от колектива притежава нужните проектантски качества и удостоверения за проектирането на какъвто и да е тип сграда. Доказали сме своята коректност и професионални умения, които ни поставят на челна позиция сред  водещите фирми в бранша.

 

С какво можем да бъдем полезни?

 

Дейността на нашата фирма е в сферата на проектирането, но заедно с това се занимаваме и със строителство и дизайн. Ние Bи предлагаме:

 1. В сферата на проектирането:

- предпроектни проучвания и идейни проекти за изясняване и доразвиване идеята на клиента;

- архитектурно заснемане на съществуващи сгради, с цел  преустройство или промяна на предназначението;

- всички проекти, неоходими за издаване на разрешение за строеж- Архитектура, Строителни конструкции, Ел, ВиК и т.н;

- интериорни проекти или фрагменти от интериора;

- детайли на характерни елементи.

 

 2. В сферата на градоустройството:

-  изработване на подробни устройствени планове (ПУП) – планове за делба, обединение на имоти, регулационни планове;

- планове за смяна на предназначението на имоти.

 

3. В сферата на дизайна:

- изработване на брошури с разпределения, разрези, фасади и триизмерни графики за представяне пред потенциални клиенти;

- изработване на качествени фотореалистични визуализации.

4. В сферата на строителството:

- количествено-стойностни сметки по всички проекти, чрез които да се доближим в максимална степен до крайната цена на строителството на обекта;

- авторски надзор по време на строителството;

- съгласуване на проектната документация.

 

Какви цели има нашата фирма?

 

Стилът ни на работа се отличава с внимание към качеството на продукта и създаване на нещо ново,  което да провoкира и буди интерес в хората. Целим да имаме перфектни отношения не само с нашите клиенти, но и с бизнес партньорите във всички фази на инвестиционния процес. Основните ни цели са да бъдем различни от останалите браншови фирми, да оправдаваме гласуваното доверието на нашите клиенти и партньори, да бъдем винаги информирани и компетентни относно българското законодателството, съвременните материали и иновациите в проектирането и строителството.

 

Защо да изберете точно нас?

 

Ние ще Ви предложим функционални и реално осъществими идеи, които да са в съответствие с Вашите изисквания и бюджет. Именно защото работим със съвременните методи на проектиране, клиентът ни може да добие реална представа за предоставения продукт, както и да участва активно в творческия процес. Екипът ни ще Ви изслуша и съветва до края на строителството, като успоредно с това ще се сприятелим. Запознайте се с нашите клиенти и приятели в социалната мрежа, където можем да споделяме идеи и да разрешаваме възникнали проблеми.

 

Можете да се свържете с нас чрез:                     Изтегли фирмено портфолиo:

 

                                                              

 

Pазгледайте нашите проекти на територията на България ТУК